Gabriele Rødsten

 

Jeg er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Min kompetanse som psykoterapeut har jeg fra Diakonhjemmets Høgskole hvor jeg tok min videreutdanning innen systemisk grunnlagsforståelse og parterapi. Utdanningen har sin forankring i humanistisk psykologi. Jeg har også en tolk og oversetter utdanning fra Tyskland. Jeg har alltid vært opptatt av mellommenneskelige relasjoner og mennesket i vekst og forandring – det er gjennom disse vi lærer og vokser, om vi er åpne for det. Denne genuine interessen og nysgjerrigheten har ført til at jeg har valgt tilsvarende studier for å kunne arbeide med mennesker.

 

I tillegg til pedagogutdanningen har jeg flere års studier innen organisasjonspsykologi og kunst- og uttrykksterapi. Jeg er sertifisert kursleder for samlivskurset ”PREP” og ”Fortsatt Foreldre” – begge i regi av Modum Bad hvor jeg har vært medleder for deres kurs. Som sertifisert instruktør gir regelmessig trening av Qigong meg en god balanse i dagliglivet.

 

Siden 1991 har jeg arbeidet i innen barnevern, familievern, spesialbarnehage og ressurssenter, som faglig leder i barnehage og senter mot incest. Dette gav meg en bred erfaring i arbeid med mennesker i vekst, forandring og krise - med både barn, deres foreldre og andre. Som terapeut tror jeg på at alle mennesker har et potensiale og en kraft i seg som kan bli forløst gjennom samtaler som får betydning for klienten.

Copyright © All Rights Reserved