Utfordrende relasjoner

 

Utfordringer er en del av livet og i de fleste tilfeller klarer mennesket å rydde livets utfordringer av veien på egen hånd. Imidlertid kan det dukke opp hendelser hvor den psykiske smerten oppleves som overveldende. Da kan det gjøre godt å oppsøke en profesjonell samtalepartner, slik at du kan komme deg styrket ut av erfaringen, vokse som menneske og unngå å ende opp i en uheldig rolle. Mot, motivasjon og et ønske om forandring er viktige ingredienser for denne prosessen.

Temaer du ønsker å arbeide med kan være:

 

• Problemer i relasjon til din partner eller andre rundt deg

• Hvordan du kan bli bedre kjent med og utvikle deg selv

• Følelser av tomhet, angst, stress og sorg

• Motløshet – manglende glede og livsenergi

• Selvbilde og selvfølelse

• Ulike valgsituasjoner i livet

• Barn: samspill i familien, grenser, ansvarlighet,empati. Ønsker du at jeg observerer ditt barn og deg/dere i samspill, lek og rutinesituasjoner, se på deres innbyrdes relasjon, kan jeg også komme på hjemmebesøk.

Klienter med alvorlige psykiske lidelser derimot skal behandles av psykiater eller psykologspesialist. For at du skal følge deg trygg i samtalerommet, vil jeg nevne at jeg er bundet av min taushetsplikt.

 

Utfordringer i samlivet

Ethvert samliv byr til tider på utfordringer og konflikter. Vi kan oppleve et smertefullt tap av kontakt og vi føler at hele vår eksistens trues når vi har startet en kamp mot hverandre. For å beskytte oss mot denne smerten bruker vi overlevelsmekanismer som i de fleste tilfeller virker mot sin hensikt: istedenfor nærhet skaper vi avstand, vi går i krig selv om vi lengter etter fred, vi viser sinne eller hat selv om vårt hjerte ønsker kjærlighet. Da gjelder det å oppdage, og ”pensjonere” mønstre dere imellom, og over tid skape en ny og mer bærekraftig kommunikasjon og relasjon. Et bærekraftig parforhold innebærer at vi investerer i det kontinuerlig.

 

I et forpliktende parforhold har vi en unik mulighet til å utvikle forståelsen av oss selv og den andre. Vi kan få en bevissthet om vår egen og den andres grenser og oppleve at forelskelsen er et steg i retning av en dypere kjærlighet istedenfor å havne og forbli i skyttergraven. Selv om dere kommer som par, har begge hver for seg ansvar for sine reaksjonsmønstre og sin prosess. Enkelte opplever at det er vanskelig å få partneren med til timen. Det er da fullt mulig å komme alene. Vi kan ikke forandre hverandre, men ved at vi velger å forholde oss annerledes til en gitt situasjon, kan vi påvirke den andre til å ta ansvar for sin utvikling og forandring. Selvinnsikt er altså nøkkelen.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved