Om terapien

Psykoterapi er en betegnelse for mange psykologiske retninger som har de samme grunnprinsippene. Felles for alle er at det er samtalen og relasjonen som står i sentrum. Kontakten mellom klienten og terapeuten er avgjørende for et godt resultat.

 

Psykoterapien søker å bidra til at klienten kan få en bevissthet om seg selv, sine mønstre, egenskaper, behov og vanskeligheter som hjelper klienten å takle hverdagen bedre eller oppnå sine personlige mål. For meg er det først og fremst en mulighet som klienten har til å frigjøre sine muligheter og ressurser.

 

Som din medhjelper i den terapeutiske prosessen vil jeg benytte flere former for terapi som er tilpasset din situasjon. I tillegg til den verbale utvekslingen, hvor vi sorterer tanker og følelser kan jeg også benytte meg av andre virkemidler som bl.a. tegning eller visualisering. I samtalen tar jeg alltid utgangspunkt i det friske i deg, i dine ressurser. Vi fokuserer på det som skjer her og nå, dine tanker, følelser og din kropp. Samtalen skal gi deg anledning til å bli bedre kjent med de ulike sidene av deg selv. Økt selvinnsikt gir deg muligheten til å handle bevisst i ditt liv fremfor at du dras med strømmen.

 

Du vil erkjenne at ansvaret for ditt liv ligger hos deg. Du bruker ikke lenger energi på å vente og bli reddet av andre eller tillegge andre skylden for hvordan du føler deg eller for hvordan du handler. Det i seg selv er veldig frigjørende og tydeliggjørende på hvem du er.

 

Det kan hende at du trenger veiledende og tydeliggjørende samtaler i en kort periode om du har møtt noen hindringer i ditt liv eller trenger å ta noen veivalg.

 

VEILEDNING handler om en bevisstgjøringsprosess som hjelper deg å definere dine mål. Den har fokus på øyeblikket og fremover. Vanligvis tenker man mellom fem og sju samtaler her.

 

I SAMTALE TERAPIEN ser vi på hvilke gamle atferdsmønstre du trenger å endre, slik at de ikke lenger hindrer deg i å nå dine mål. Avhengig av hva du vil jobbe med og hvor motivert du er for forandring kan din selvutviklingsprosess gå over en periode som vi blir enige om i startfasen. I begge tilfellene er den tillitsbaserte relasjonen mellom oss avgjørende for en vellykket prosess og resultat. Det samme gjelder for parsamtaler.

 

Vil du heller at jeg kommer hjem til deg? For noen kan det være dette som er avgjørende om de tar skrittet til en første samtale eller ei. Da har du også denne muligheten, så bare spør meg når du kontakter meg.

Copyright © All Rights Reserved